New beginnings

Intentie: embodyment and new beginnings for her Holy Goddess.

De gidsen en haar Holy Goddess worden uitgenodigd. De heilige ruimte opent zich onmiddellijk. Een zachte energie is om haar heen. 

Stilte

We zakken in de Stilte waarin ze mag ontspannen.

De aandacht trekt naar haar eerste chakra, ze brengt haar focus ernaartoe. Er wordt om tijd gevraagd. Haar hart wordt geopend en verbonden met de natuur. Alle chakra’s in haar lichaam worden geactiveerd en geopend. Tegelijk wordt het centrum van Gaia geopend met de staf. 

Haar zonnevlecht wordt dichtgeknepen, het is donker. Haar diepste schaduwplekken laten zich als demonen zien en worden uitgenodigd om uit het donker naar het licht te komen. De statische misselijkmakende demonen komen los door losmakende golvende bewegingen. Ze zegt dat ze eigenlijk altijd misselijk is. Er komt een bepaalde rust in de golvende beweging. Er dient zich nog een golf aan van een demon die zich verlegen, teruggetrokken en in schaamte laat zien. 

Zachte vrouwelijke energieën van beschermende gidsen en engelen zijn om haar heen in een zachtroze watte deken. Ze zegt erbij “om mijn ‘hero yourney of the heart’ te kunnen doen”. Ze noemt dat haar brein nu aangenaam aanvoelt als infrarode warmte. 

Stilte. 

Een hoge frequentie dient zich aan.

Mijn keel voelt onprettig aan. De energieën worden in een andere dementie gelegd. De krachten nemen toe. Ik geef haar de ruimte door fysiek meer afstand te nemen. Dat raakt haar. Vele tranen stromen waarop haar zachte gidsen met vertroetelende moederlijke onvoorwaardelijke liefde reageren. Ze vangen haar op zodat ze haar tranen kan wenen. Ze wordt gezien als één van hen. Diepe tranen.  

Doordat haar tranen gehoord en gezien worden door de lichtwezens opent er in haar hoofd een helder kanaal terwijl ik onwijs geaard ben. Haar tranen zijn vruchtbare tranen die naar Gaia vloeien. Gaia is dankbaar voor haar tranen: groene wezens, spirits of nature, reageren op haar tranen in dankbaarheid. De vruchtbare tranen voeden de wezens en de wezens troosten haar. Ze zijn liefdevol om haar heen. Ook onze rode kater komt erbij.  

Achter haar staat een enorm groot lichtwezen van een andere orde met méga power in licht. Het heldere witte licht gaat door haar hoofd terwijl ze nog steeds diep in tranen is, het licht straalt verder door haar heen en schoont alles op waarover ze weent. Alle tranen glijden van haar af en worden opgevangen door de zachte onvoorwaardelijke roze liefdevolle lichtwezens en de groene spirits van Gaia. 

De enorme lichtengel is aartsengel Gabrielle en straalt intens licht door haar heen. Mijn oren tuten en suizen. Om het enorme krachtige licht van Aartsengel Gabrielle nog meer ruimte te geven, stap ik naar achteren. 

De Aartsengel hoort bij het Stilteveld. Ze wordt door de engel omhooggetild. Ze ligt in de armen van de engel in het intense licht. In de verte zie ik haar aardspersoon wenen. Ze wordt totaal opgenomen in het licht. Zo voelt het als iemand naar de andere zijde gaat, totaal opgenomen in het licht. Een enorme kracht is voelbaar. Ze is stil, ze weent niet meer. Ze is nu in een andere dementie in haar licht en kracht. 

Alle tijd en ruimte wordt haar gegeven in het licht. 

Het witte licht trekt via haar nek naar haar hart. Ze wordt uitgenodigd zich over te geven aan het enorme licht en al haar cellen te open. Al haar chakra’s zijn geopend naar dit enorme, enorme, enorme licht van haar goddelijke Aarstengel. Haar goddelijke Divine, haar Gabrielle vult nu elke cel. Het hogere daalt nu echt in haar. Het is IN haar lichaam.

“Blijf erbij – blijf erbij, wordt haar opgedragen. Ze weent. Vanuit het licht wordt door de engelen een klaagzang gezonden waarmee haar keel wordt opgeschoond. Ze wordt uitgenodigd om haar keel te openen en geluid te maken en haar eigen toon te vinden. “Vind je eigen klank!”, wordt haar opgedragen. “Zoek je eigen noot, je eigen toon. De toon van Gabrielle”. De energie van Gabrielle gaat als golven door haar heen. 

Stilte.

Ze licht in een serene leegte, in een nieuwe energie. Haar hart is geopend in de leegte, in een zuivere schone heldere lichtgevende omgeving.  Er wordt haar gevraagd om bewust deze schone frisse openheid naar binnen te ademen: ‘new beginnings’. De heldere leegte wordt met de staf in de aarde, geaard. Het is niet zomaar de aarde, het is ‘The Holy Land’. Haar heiligheid is verbonden met ‘The Holy Land’: “De weg is zuiver”.

Dan zakken, zakken, zakken we in de Aarde. Met een lange resonerende aardende toon wordt haar ‘Holy Land’ en haar licht in de aardse Aarde geaard. Via klank en stevig stampende voeten wordt haar ‘Holyness’ met oerkrachten geaard. 

Een intense vermoeidheid dient zich aan. Alle vermoeidheden worden nu op de rode aarde in Uluru, het centrum van Gaia, gelegd. In de stilte stroomt al haar boosheid en verwarring in de rode aarde. Een diep zucht volgt. 

Stilte.

Ze zegt: “Ik ben het waard dat Gij tot mij komt. Ik ben het waard”. Daar reageert de Aartsengel op. Gabrielle komt naar haar toe met haar enorme heldere energie. Nog een keer laat ze zich voluit voelen.

“Ik ben het waard dat gij in mij bent. Ik spreek: ik ben gezond.

Ik ben het waard dat gij in mij bent. Ik spreek: ik ben gezond.

Ik ben het waard dat gij mij bent. Ik spreek en ik ben gezond”.

Er wordt geknikt en bevestigd. Er komt rust en vrede. Het is de vrede vanuit haar connectie met ‘the Holy Land’. 

Alle engelen en gidsen zijn in dankbaarheid en staan in een diepe buiging naar haar toe. Ze heeft het gepakt.

Ze wordt uitgelijnd tussen hemel en aarde, van boven naar benden met een rechte lijn. 

Shalom Shalom Shalom.

Golven van The Holy Land komen terug op onze Shaloms. Ze krijgt een blessing, een warmte stroomt door haar heen.

Er wordt gevraagd het veld van de stilte nog open te houden.

De energie van de stilte verandert naar vreugde. De amber steen van haar vriendin op haar zonnevlecht is in warmte en vreugde voelbaar. Het goud is vol aanwezig!

 “Dankbaarheid, die bijna nooit door de muren van plicht komt”, zegt ze.

Met dank aan alle medewerkers van deze intense co-creatie. We hebben zoveel hulp gehad van de engelen en gidsen.

Shalom