Creatiekracht

Intentie: doorstroom van haar creaties de wereld in. 

Met het uitspreken van haar volledige geboorte namen opent een liefdevol veld. Haar naam heeft een hoge liefdevolle trilling die verbonden is met de Nieuwe Aarde. 

Ze wil heel graag dat haar creaties door de wereld worden ontvangen. In haar creaties zit haar liefdevolle trilling. De wereld was nog niet klaar om haar trilling te kunnen ontvangen. De mensen zullen haar creaties meer en meer gaan waarderen. Op de plekken waar haar creaties komen, zal de trilling van de mensen gelift worden.

In een spiralende navelstreng wordt ze dieper verankerd in haar eigen Nieuwe Aarde energie. Alles is daar zuiver, afgestemd en in harmonie. Iedereen is liefdevol en respectvol naar elkaar. Er is een speciale hoge frequentie die teder, subtiel, liefdevol en zorgvuldig in haar lichaam gebracht wordt. Het brengt haar in balans. Haar creaties komen hieruit voort. 

Het healing team staat met een vinger boven haar derde oog. Met klanken brengt mijn gids de stilte in haar en wordt ze in haar kosmos gelegd. Haar kosmische kracht gaat door haar heen in helder licht. Het is net of de stroomknop aan is gezet. Pulserend komt de kosmische energie intens krachtig binnen. Tegelijk wordt de energie geaard door natuurwezens. Er zijn twee stromen in haar: een verfijnd subtiele vanuit de aarde en een enorme kracht van boven. 

Met een hand stroomt de krachtige energie van boven en met de andere hand stroomt het door haar heen naar de aarde. Dit is zo’n grote kracht, als dit niet stroomt wordt ze ziek. Het moet stromen.

De energie wordt rustiger, er komt een verstilling zodat ze dichter in zichzelf kan zijn. Er komt zachtheid en een troostende energie van de engelen die bij haar zijn. De engelen vragen haar om al haar zorgen en alles wat ze moeilijk vindt, in overgave aan de engelen te geven. Ze vragen haar om de engelen te betrekken. Ze kan alles aan de engelen vragen. Uit pure liefde nemen ze al haar zorgen weg. Ze omhullen haar met troost. Ze kan zich ontspannen en vertrouwen dat alles goed is. Al haar zorgen glijden weg in de schoot van de engelen. Eén engel is duidelijk bij haar. Haar intentie vraag: ‘het doorstromen de wereld in’, wordt aan de engel gegeven. 

De engel antwoordt: “ je hebt de kracht van creatie”. Als een creatie af is, dient ze over haar creatie te blazen met haar hand op haar hart zodat haar energie verbonden is met haar liefde. Daarbij mag ze vanuit liefde zeggen en voor zich zien waar haar creatie heen mag gaan. Ook wordt haar gevraagd de engelen hierbij te betrekken en er een ritueel van te maken. Zo blaast ze haar creatie liefdevol de wereld in. Ze heeft creatievermogen! Ze moet het alleen doen en geloven en gebruik van maken. Geloof in creatiekracht! Die power heeft ze net gevoeld. 

“Geloof erin. Zie het voor je waar het terecht komt. Fantaseer erover bij wie en wat gaat het doen voor die persoon. Zie voor je wat je geeft. Je geeft iets uit jouw liefdevolle heiligdom!” 

Er is een zachte liefdevolle engel die haar begeleid in al haar gepieker en negatieve gedachten en zorgen. Is deze engel haar overleden zus, vraagt ze?  Het is haar eigen engel die haar begeleidt.

Haar zus is wel degelijk bij haar. Ik ga op de plek van haar zus staan en voel een intense band tussen hen. Er is een krachtige liefdevolle verbinding tussen hen. De kracht is de liefde. Haar zus is wezenlijke betrokken op zielsniveau. Zus trekt haar in haar buik om haar meer in haar lichaam te laten zijn. Zus brengt vrede en rust in haar buik en laat haar voelen dat het goed in het aardse is. Verder laat haar zus nog weten dat het goed met haar is. Met kracht stroomt haar zus liefde naar haar hart. Hun band wordt verstevigd.

Zus geeft haar een diepe buikadem en vraagt haar of ze wil zakken in haar buik, uit haar hoofd wil gaan en wil vertrouwen op de grotere krachten die er spelen. Ze vraagt haar in haar eigen liefde stroom te komen omdat ze nu versnippert in al het ruis zit.  Zus geeft haar liefde en kracht. 

Ze kan met haar zus communiceren vanuit haar hart. Bij het noemen van de naam van haar zus, is ze voelbaar in sereen wit helder licht. Ze krijgt een zegening van haar zus. Zus legt haar hand op haar derde oog alsof ze haar daar een kusje geeft. De energie van haar zus verdunt, ze gaat meer naar achteren.

Met haar handen op haar buik ademt ze in haar buik. Er wordt een stevige aardse bodem gelegd. Ze wordt nog steviger geaard met wortels door haar voeten de aarde in. Het voelt eenvoudig en simpel. Dit is het. Alleen dit, verder niks. Heel rustig, super stevig geaard in het hier en nu. Dit is een goede plek voor haar om te zijn. Heel rustig en stevig, zonder zorgen. Ze is in haar basis in een aards ‘zijn’ kwaliteit. Ze wordt opgenomen in een bos. Ze ademt de adem van het bos. Ze is in vrede en rust en in balans die nog dieper verankerd wordt. Haar hele systeem is in rust. Haar subtielere trilling is nu rustig en stevig geaard. Ze draagt zichzelf in haar subtiele liefdevolle energie. Ze is stevig geaard in het niks hoeven, geen gehaast en geen regels.

Langzaam komen de geluiden van de vogeltjes de ruimte binnen. Met haar hart kan ze de trilling van het vogelgezang voelen. Haar hart praat terug, haar trilling reageert op de trilling van het vogelgetjilp. 

Ze zou met elk dier kunnen communiceren vanuit haar hart, als ze haar hart opent. Ze voelt de frequentie van het dier en haar trilling reageert daarop. Van ziel tot ziel in een liefdevolle communicatie.

Shalom