De nieuwe mens als een buitengewoon hoogontwikkelde ziel

Intentie: voldoende rust en energie hebben om zijn doel op aarde te vervullen. 

Alle aandacht gaat naar zijn aarding. De energie trekt naar beneden met de uitnodiging om diep in zijn buik te ademen. Zijn voetchakra’s en rootstar gaan open. Gaia verbindt zich met hem en hij met de energie van Gaia. 

Lage aardende tonen worden lang en zacht gemaakt. Gaia heeft haar eigen eindeloze ritme. Ze trekt hem mee in haar rustige ritme. Ze ontvangt hem in haar schoot. Als een oermoeder heet ze hem welkom. Ze brengt rust. Ze trekt hem dieper naar beneden om nog meer in de verbinding met haar te komen. Ze komt langzaam in zijn lichaam. Al zijn cellen zijn kleine Gaia-tjes. 

Tegelijk wordt alle energie die niet van hem is afgevoerd. Als een dikke stroopachtige vloeistof stroomt het zijn voeten uit. 

Gaia is één met hem, in een warmrode rustige energie. 

Gaia zit vol met kosmische energieën die in hem komen. Aards en tegelijk kosmisch weids. Het voelt alsof hij Gaia in het universum is. 

Deze diepe aarding is voelbaar in ruimte, stilte en rust. 

De aandacht verschuift naar zijn zonnevlecht waar een lichtpilaar opent. Het licht schoont alle gedachten op. In het oude vast denkend stramien wordt ruimte gemaakt. 

Hoge tonen komen.

Heel zacht en ver weg dienen zich zijn tonen aan. De tonen worden enkele keren langzaam gemaakt waarmee een anderen bewustzijn in diepe stilte, in een heiligdom wordt geopend.

Hij treedt zijn heiligdom binnen. 

Zijn Goddelijke Zelf komt met de toon mee. Hij komt samen met zijn engel. 

In zijn hart is pijn voelbaar die is ontstaan in een soort verzet. Er is ooit iets afgezworen. Hij heeft “nee” gezegd, dit doe ik niet meer. Eerst moet er iets geheeld worden zodat zijn Goddelijke verbinding kan komen. 

De pijn in zijn hart laat zich voelen om te helen. 

De tonen blijven gaan. Ze geven een resonantie die de pijn in zijn hart lostrilt. De tonen zijn helende klanken vanuit zijn ziel. De zielenresonantie geeft heling.   

Er komt ruimte, meer adem. “Adem door je hart”, wordt er gezegd. Zijn hart opent zich en de zon schijnt in zijn hart. Hij ademt in zijn hart. 

Toooooooooon. 

Zijn energie voelt helder, zuiver en precies. Het is de tijd om terug te keren naar zijn eigen heldere energie waar hij ooit ‘nee’ tegen heeft gezegd en ver weg had gestopt. Nu is de tijd om dit zielendeel te gaan ontvangen en ‘JA’ te zeggen. 

De energie die nu vanuit de kosmos naar de aarde en de mensen komt, neemt ons mee om in ons zuiverste deel te gaan leven. Daardoor komt er een flinke zuivering van al onze schaduwen en weggestopte delen. Dit is waar zijn ziel ooit op is afgekomen, om ‘JA’ te zeggen tegen zijn ziel en te gaan voelen, verbinden, openen, horen en ontvangen. Het is nu de tijd om dat te doen. De kosmos dwingt het haast af.

Bij het uitspreken van de woorden over zijn ziel komt er een stevige energetische reactie. Er is een groot verlangen en een enthousiaste stroom in zijn oorspronkelijke energie.

Zijn kosmische energieën tintelen in de achterkant van zijn nek, hoofd en schouders.  De energie is kosmische weids en groots aanwezig. De energie doet zijn eigen werk. 

Hij krijt een Inwijding vanuit zichzelf met een hele heldere energie uit een oude wijsheid. Het voelt alsof iets van zijn zielenwijsheid beschermt diende te zijn en tegelijk brengt hij de diepe wijsheid naar de aarde. Zijn hoofd wordt opgevuld met zijn eigen wijsheid. 

Zijn wijsheid, zijn hogere energie komt van ver en voelt oud. Hij heeft een oude wijze ziel. Een groep wezens, die bij deze wijsheid horen, zijn als een groep om hem heen. 

Het is zijn zielengroep en ze gaan mee naar de aarde. Hij kan met hen communiceren als hij zijn bewustzijn meer gaat openen. Hij kan dan de hoge informatie tot zich laten komen, horen en ontvangen. 

Er is meer. 

Een helder kompas van zijn planeet voelt technisch hoog ontwikkeld aan. Achterin zijn hoofd wordt hij aangesloten met een radar zodat hij opnieuw en makkelijk de hoge frequentie/ golflengte van zijn zielengroep kan vinden. Zijn zielengroep helpt hem daarbij.

Met een hoge toon komt er een fine-tuning in de achterkant van zijn hoofd. Het is hele heldere informatie. Als je hier niet op bent ingesteld, is het makkelijk overruled te worden met andere energieën. (dat is dan ook in dit leven gebeurd) De energie is enorm verfijnd, super helder en wijs. 

Een goede aansluiting is gemaakt.

Een heldere tooooooooon in zijn frequentie.

Al die hoge trillingen spreiden zich uit en komen in een soort wolk om hem heen. Hij ligt in een elektrisch geladen veld van hoge trilling. Het ziet eruit als witte draden, zoals bij bliksemschichten, die door zijn lichtlichaam en aura heen komen. Het is een andere techniek dan wij hier op aarde kennen. Het is een andere vorm van energieoverdracht. Hij ligt in een buis/een tunnel en het lijkt erop dat hij wordt opgeladen met elektrische energie van een buitenaarde trilling. Het lijkt een buitenaardse techniek, een soort röntgenfoto. Hij krijgt een nieuw energieveld. De energie is om hem heen en in hem. 

Gaia opent zich opnieuw naar hem om hem met de nieuwe energie en bedrading te ontvangen. Het is net alsof hij opnieuw geboren wordt met zijn oorspronkelijke energie. Hij heeft op zielsniveau `JA’ gezegd naar zijn eigen oorspronkelijke energie.

Gaia laat weten zijn energie nodig te hebben in samenwerking met haar. Gaia nodigt hem uit om ook ‘Ja’ naar haar te zeggen.

Hij is welkom! Het is tijd.

Gaia en hij staan nog tegenover elkaar. Ze tasten elkaar af hoe de verschillende frequentie van Gaia en hem samen te brengen. Dan komen de beide energieën in een soort trechter. Zijn eigen stroom vermengt zich met GAia tot een nieuwe vorm: een nieuwe manifestatie, de nieuwe mens. 

De nieuwe vorm, de nieuwe mens komt in zijn Centrum, zijn zonnevlecht. 

Hij wordt uitgenodigd om heel bewust in zijn centrum te ademen om de nieuwe mens te verankeren.  

Namasté, Shalom.