Een alchemistische versmelting tussen Gaia en haar Ziel

Intentie: oprecht blij samenleven

Het energetisch veld van haar begeleiders wordt in een ritueel geopend. Het ritueel is duidelijk verbonden met een land en de voorouders van de oorspronkelijke bewoners van het land. Ze staan om haar heen en verbinden haar vanuit haar navel met het land onder haar, met de navel van Gaia.

Ze wordt in de oerlagen van Gaia getrokken. Ze ademt diep in haar buik. 

Het stilte veld is geopend in diepe verbinding met Uluru, de navel van Gaia.

Stilte.

Haar hart wordt geopend. Ze kijkt vanuit haar hart naar de sterren, naar de Plejaden. Haar hart hunkert naar de sterren. Ze heeft een enorme verbinding met de Plejaden. 

Via klanken, een voetendans en de staf wordt ze dieper verbonden met Gaia.

De voorouders van het land zingen een lied wat verbonden is met Gaia. Hun aardende klanken worden in haar buik geblazen. Haar buik is het instrument waar de klanken in resoneren. 

Een oer-vrouw komt dichterbij. Ze is Gaia, ze is de oer-vrouw. Haar buik ademt Gaia. Ze heeft een eigen ritme in een andere tijd. 

Ze is in een andere dimensie, door de tijd en door de lagen van Gaia gereisd. Oude bomen, oude rivieren, oude zielen en wezens van de natuur: ze zijn allemaal met elkaar verbonden. Het zijn oeroude verbindingen en herinneringen. Het voelt er vredig en in harmonie. 

Het vuur in de kern van Gaia verbindt zich met haar. De warmte van het vuur in het land is haar kern, haar diepste wezen. 

Ze wordt uitgelijnd in de pure wezenlijke kern van Gaia: diep gegrond en verbonden. 

Stilte.

Rust en ruimte in haar verbinding met het centrum van Gaia is haar vertrouwen.

Stilte. 

De voorouders van Gaia zorgen en waken over haar. Eén voorouder is heel dicht bij haar. Haar ziel is verbonden met deze voorouder als beschermer van Gaia. Ze wordt diep in Gaia verbonden. Het is een heilige verbinding. 

Stilte.

Er komt ‘iets’ bij haar heilige verbinding met Gaia terwijl ze is beschermd door de voorouders. Haar pure zuivere ziele energie laat zich in lila, teder en teruggetrokken zien. De bescherming van de voorouders zorgen ervoor dat haar puurheid en zachtheid in haar eigen tempo voorzichtig in haar stroomt. 

De voorzichtigheid maakt plaats voor een voller stromen van haar ziele energie. Haar beschermers bieden haar veiligheid. Ze nodigen haar jonge dartelende en speelse energie uit. De energie wordt vertrouwder en brutaler, vrijer ook. 

Haar aura wordt opgevuld met haar pure en prille ziele energie. Ze is omhuld en ligt veilig in haar eigen zachte energie. Haar poriën en cellen staan helemaal open, hunkerend en dorstig naar haar ziel die nu vol aanwezig is. Haar cellen slurpen de energie op. De voorouders bewerkstelligen en ondersteunen in een heilig moment dit samenvloeien. 

Een hoge toon. 

In een rechte lijn is er verbinding met de heldere ster waar ze vandaan komt. De verbinding wordt krachtiger en sterker. Alles is nu paars. Een hoge heldere krachtige frequentie trekt aan haar. Ze is in verbinding met haar ziel en met Gaia. De krachtige kosmische energie is weids om haar heen.

Diepe stilte in de intense verbinding met haar oorsprong en Gaia.

Haar borst en keel zijn helemaal geopend in totale overgave naar haar kosmos. Er is een samenwerking, een wisselwerking met Gaia en haar kosmische krachten. 

Haar kosmische kracht wordt met draaiende bekkenbewegingen, de staf en handen nog meer naar haar lichaam getrokken. Draaiend en in beweging: “het leven komt in je lichaam en in je adem”

Haar bekken wordt in het draaien van binnenuit gevuld met de paarse kosmische energie.  Gaia draait mee. Het is een ‘samen dans’ van de kosmische paarse energie samen met de voorouders in de diepte van Gaia. Het voelt als een sensuele paringsdans. Er komt een alchemistische versmelting: alles is goud. Het goud spuit in haar lichaam. 

Adem. 

Haar lichaam beweegt in de versmelting. Ze danst vrij, voelend en voedend in het gouden licht.

In vertrouwen trekken de gidsen zich terug en maken haar ruimte weider.

De begeleiders buigen in respect naar haar. Ze leggen hun handen op Gaia als een heilige verankering.

In dankbaarheid naar het heilige ritueel wat heeft mogen plaatsvinden. Dankbaar naar de voorouders van Gaia, Uluru, de Plejade, haar krachtige ziel, de alchemistische versmelting in de dans en het goud. 

Shalom