Een ‘awakening’ in haar zielenfamilie van de Plejaden

Copyright 2020 Joyce van Dobben, joycevandobbenart@gmail.com

Intentie: awakening

Ze ligt op de behandeltafel met twee kristallen, een blauwe Andara en een Azuriet op haar derde oog, een groene calciet op hart, een Enhydro Vera Cruz bij haar slapen en enkele Amethisten bij haar voeten. De poes komt meteen op haar energie af en wil er graag bij zijn.

De gidsen worden uitgenodigd.

Een energetisch veld wordt geopend door een Aboriginal, een elder man met witte strepen op zijn gezicht. Het geopende veld naar haar diepere verborgen wijsheden zijn diep verbonden met Gaia en tevens verbonden met de Sterren. Er is een diepe aarding waarin haar oorspronkelijke sterrenwereld wordt geopend. 

Haar hart wordt geopend in een helderwit kanaal en wordt verbonden met het geopende veld van de Sterren en Gaia. Alles wat uit haar kanaal komt, wordt naar Gaia gebracht. De kosmische energieën komen met een diepe adem in haar buik. De krachten in haar hoofd worden ook geaard. De Aboriginal gids is hierbij.

Tijd en ruimte wordt haar gegeven.

Haar voetchakra’s en rootstar gaan open zodat ze ook vanuit haar voeten dieper de aarde in getrokken wordt. Ze zakt een laagje dieper in de zwaartekracht. Ze zakt in de stilte en in de krachten van Gaia. Haar gedachten doen niet meer mee. Ze is opgenomen door Gaia. 

Gaia ademt haar adem in een eigen ritme. 

We komen in een andere tijdslaag terecht, in een wereld in de aarde die sterk is verbonden met de Aboriginals. Ze zit op de aarde en ziet het sterrenstelsel boven haar. In haar hart hoort en voelt ze de roep van de Seven Sisters, de Plejaden.

Het wordt nog stiller. 

Een hoge toon die met haar sterrenstelsel, de Plejaden is verbonden, roept haar en resoneert met het land en verankert zich in haar buik. 

Gidsen uit de Plejaden maken draden waardoor informatie uit de Plejaden makkelijker tot haar komt. De draden gaan ook naar haar hart. Het is de energie uit Lemuria. De speelse, zachte en vriendelijke energie van de dolfijnen stroomt als water tot haar. Het is een jonge energie: onbezorgd, puur en zuiver. De gidsen laten haar bewustzijn ontwaken in herinnering van Lemuria in puurheid van de natuur. Ze wordt uitgenodigd om samen met haar zielenfamilie liefdevol in lichtheid, speelsheid en puurheid met elkaar in eenheid te zijn.

Deze zielengroep werkt voor de aarde. Ze komt uit deze groep om voor Gaia te zorgen. Ze heeft de wijsheid uit deze groep en neemt deze mee naar Gaia. Haar zielenfamilie staat om haar heen.

Ze ziet vleugels. Het zijn haar vleugels. Met het openen en bewegen van haar vleugels opent ze haar hart in verbinding met haar zielenfamilie uit de Plejaden en komt haar zielenlicht naar de aarde. 

Het kosmisch energetisch veld wordt weider om haar heen getrokken. De enorme weidsheid in de kosmische kracht vanuit haar verbinding met de Plejaden stroomt door haar heen. Al haar cellen komen in deze trilling. Haar derde oog en pijnappelklier wordt geopend en geactiveerd door haar Plejaden familie. Dit maakt haar helemaal open. Het is een ontwaken in haar energie van haar oorsprong. Haar systeem wordt opgewaardeerd, haar frequentie wordt omhoog gebracht en afgestemd in deze dimensie.

Alles wordt paars. 

Stilte. 

Haar derde oog en ook haar ogen worden van binnenuit open gemaakt. Alsof de sluiers achter haar ogen worden weggehaald. Ze kijkt nu met een heldere energie in dezelfde frequentie van haar Plejadenfamilie. Het is net alsof ze een healing geeft met haar ogen. 

De frequentie gaat nog meer omhoog met resonantie van tonen. 

Stilte. 

Een wolf die al vanaf het begin van de sessie bij haar was, komt dichter in haar bewustzijn. De wolf en zij hebben dezelfde kleur ogen. De wolf zit in haar hart als haar beschermgids.

De energie van de wolfgids en de paarse zachte onvoorwaardelijke liefdevolle energie van haar Plejadenfamilie wordt liefdevol verbonden in Uluru, het centrum van Gaia, en stroomt door haar lichaam heen. Door diep in haar buik te ademen, ademt ze deze kosmische verbinding en de onvoorwaardelijke liefde in haar buik, haar centrum. 

Haar zielenfamilie staan allemaal om haar heen en zijn blij met de re-connectie. Een vrouw, komt meer naar voren. Ze heeft een hele zachte energie en ze waakt over haar. Het voelt alsof het haar oma is. Oma laat haar weten dat ze blij is ‘Thuis’ te zijn. Oma helpt haar om meer bewustzijn te ontwikkelen in haar oorspronkelijke liefdevolle Plejaden energie.

Oma staat dichtbij haar, de rest staat in en kring er omheen. Oma zegt dat ze heel veel van haar houdt. Ze zit altijd en onvoorwaardelijk in haar hart. Ter bevestiging krijg ik kippenvel. 

Ze krijgt een zegening van Oma en de hele groep. Ze zingen een lied voor haar in hun taal waarbij de violette kleur als resonantie van de taal tevoorschijn komt en met golfjes door haar heen stroomt. Het voelt heilig en speciaal dat ze dit krijgt. De resonantie van de kleurklank is haar zegening. Ze voelen als downloads, als golvende informatie. Het kan zijn dat ze deze zachte violette golvende downloads de komende tijd vaker krijgt. 

Het voelt voor haar aan als de zee. De golven van de zee brengen haar naar deze golflengte. Als ze in de zee duikt, neemt de zee haar mee in de onvoorwaardelijke liefde van de Plejaden. 

Zacht violette voor altijd verbonden. 

Ik zie haar zitten op het land in Australië. Ze kijkt naar de sterren en de maan en is daar diep mee verbonden. Het is haar ‘Thuis’. Ze heeft de liefdevolle energie nu verankerd in zichzelf en in Gaia. Ze heeft de zachtheid en ze heeft kracht in haar: zachte kracht.

Gaia heeft haar nodig. Ze kan vanuit haar nieuwe energie de wereld instralen waarmee ze anderen in deze trilling brengt. Gaia reageert daarop en gaat dan ook in frequentie omhoog. 

Daar hoeft ze verder niet zoveel voor te doen. In rust, ingetuned zijn in haar oorspronkelijke zachte energie en geaard zijn in haar centrum. De rust vindt ze in haar buik. Tevens zit daar haar power. Ze dient haar power te verbinden met de zachte energie, anders komt ze in de vulkaan terecht. 

De verbinding met de zachte onvoorwaardelijke energie komt diep en warm in haar buik. Haar kracht en vuur is verbonden met de zachte energie van haar sterrenfamilie. 

Ze nestelen zich in haar buik en wordt nogmaals verankert in haar naam, de datum, plaats. 

Met dank aan de gidsen, de voorouders, de elder die het veld heeft geopend, de Plejaden, Australië, haar HogerZelf, haar persoon, de poes en de wolf en iedereen die niet genoemd is in deze co-creatie.

Namasté

Shalom