Haar planeet en Gaia

Intentie: Verbinding met zielenoorsprong

Een diepe stilte opent zich vanuit Gaia. Ze zakt in de stilte, daar waar niets is. 

Stilte.

Voorbij de grenzen zakt ze naar een verborgen plek in Gaia, naar een verborgen plek in haar.

Stilte.

Uit de verborgen plek is een zachte trilling. Pijn en verdriet komen tevoorschijn die om ruimte en aandacht vragen. 

Stilte.

Gaia trekt haar in de kosmische stilte die diep in Gaia is. 

Er wordt meer ruimte om haar heen gecreëerd waarin ze kan ontspannen.

In haar ontspanning worden haar onzekerheden en verdriet in zachtheid aan haar uitadem meegegeven waardoor er ruimte komt voor een serene respectvolle energie van een hoge pure zuivere trilling. Het is de energie van een eenhoorn, een edel dier. Deze energie komt tevoorschijn uit de verborgen plek, uit een andere wereld, een andere dimensie.

De prachtige zuivere eenhoorn geeft een heling in haar hart. De heling ligt in het erkennen van haar eenhoorn. 

De eenhoorn zuivert alle niet zuivere delen die door haar leven heen in haar systeem zijn gekomen. De frequentie van de eenhoorn gaat via haar geopende kruin en zielenster de kosmos in. Lichtwezens met eenzelfde trilling reageren met heldere hoge tonen en vormen samen een harmonisch geheel. Ze ligt een bubbel van onvoorwaardelijke liefde aangestuurd door de kosmische lichtwezens. Het maakt haar rustig en het geeft haar steun en kracht.

Ze ademt de zachte onvoorwaardelijke liefde in, ze vult zichzelf ermee. Via haar uitademing laat ze los wat zich wil loslaten. Alles wat onzuiver is en wat haar niet ondersteund in haar hoogste goed, wat het ook is en waar het ook vandaan komt, verlaat liefdevol haar lichaam. 

Ze ademt de prachtige energie van het prachtige lichtwezen wat ze is. 

Haar cellen worden gevuld met de zachte liefdevolle energie. Elke cel ademt liefde, zachtheid en compassie. Vanuit het liefdevolle compassieveld opent er een spiralende vortex die haar systeem opent naar de liefdevolle energie. De draaiing stopt bij haar hart. Haar hart is totaal geopend naar de onvoorwaardelijke liefde, naar het licht, naar haar bron. Ze verdwijnt erin. Ze is bij haar gidsen, bij haar zielenfamilie. Ze wordt zacht, liefdevol, troostend en verzorgend opgevangen door haar liefdevolle team. 

Alles wat ze gezien en gevoeld heeft wat niet zuiver was, en daar waar zij niet gezien en begrepen is door de aardse wereld, wordt gevoed met haar oorspronkelijke zuivere energie. 

Ze geeft zich over aan de liefdevolle energie, ze ontspant erin. Er komt licht in haar hart.

Langzaam daalt ze af naar het aardse. Ze mag en kan voelen dat de energie van boven ook op aarde is, voelbaar in haar hart. De verbinding met haar hogere heldere energie is altijd bij haar, ze draagt het in stilte met zich mee. 

Haar hoge frequentie wordt in diepe stilte en diepe rust op aarde gebracht.

Deze diepe rust en diepe stilte is vol met compassie, onvoorwaardelijke liefde en pure helderheid. Het is in overvloed groots, weids en krachtig aanwezig. 

Compassie en onvoorwaardelijke liefde neemt ze de diepte in, naar het verborgene. Daar wordt ze uitgenodigd om in het niets te zijn zodat wat zich wil laten, zich kan laten zien. 

Met een eindeloos geduld in het niets willen, is er een opening naar een totaal andere wereld. De mystieke wereld van het verborgene met andere regels en ritme. Er is een enorme aantrekkingskracht om daar dieper in te duiken. 

Een gids komt uit de geheimzinnige plek die haar bij de hand neemt in de richting die ze dient te gaan. Ze wordt meegenomen naar de rest van de familie in een andere verborgen wereld, in een andere dimensie. Het voelt er fijn en vrolijk. 

De verborgen plek voelt als een andere planeet. Ze verdwijnt in haar planeet waar ze informatie en herinneringen krijgt die ze mee naar Gaia neemt om de mensheid te helpen. 

De paarse en aparte energie van haar planeet is sterk aanwezig en blijft stromen en stromen. Haar hele systeem wordt gevuld, gevoed, in balans gebracht en in de trilling van haar planeet gelegd. Het is niet te stoppen. Het wordt krachtiger, sterker en grootser. 

Overvloed. 

Haar kanaal naar haar planeet is geopend. De prachtige en krachtige energie wordt geankerd in Gaia.  

Namasté 

Shalom.

Uit de verborgen plek is een zachte trilling. Pijn en verdriet komt tevoorschijn die om ruimte en aandacht vragen. Door de aandacht wordt de intensiteit van de pijn toegankelijker in rustige en kalme golfjes.

De diepe stilte van Gaia brengt haar liefdevol en rustig naar haar tweede chakra.

Stilte.

Ze wordt de kosmos ingetrokken. Haar aardse deel wankelt en valt haast om. 

In reactie daarop trekt Gaia een stilte veld om haar heen. De stilte geeft haar rust en vertrouwen. De stilte komt uit de diepte van Gaia. Het is de kosmische stilte die diep in Gaia is. Deze verbinding met de stilte is belangrijk.

Er wordt meer ruimte om haar heen gecreëerd waarin ze kan ontspannen.

In haar ontspanning worden haar onzekerheden en verdriet in zachtheid aan haar uitadem meegegeven. Ze verlaten haar lichaam waardoor er ruimte komt voor een lieflijke serene energie.

Het is een respectvolle energie van een hoge pure zuivere trilling. Het is de energie van een edel dier, een eenhoorn. Deze energie komt tevoorschijn uit de verborgen plek in het donker, uit een andere wereld, een andere dimensie.

De prachtige zuivere eenhoorn energie geeft een heling aan haar hart. De heling ligt in het erkennen van deze heilige eenhoorn. 

Als ze zich naar de eenhoorn energie richt, kan ze er bezit van nemen. 

De eenhoorn zuivert alle niet zuivere delen die door haar leven heen in haar systeem zijn gekomen. Haar pijnappelklier wordt door de eenhoorn geactiveerd en opent haar kruin en zielenster waardoor de frequentie van de eenhoorn de kosmos in gaat. Lichtwezens met eenzelfde trilling reageren waardoor de frequentie nog hoger gaat. Ze wordt nauwkeurig afgestemd in haar golflengte. Verschillende heldere hoge tonen komen vanuit de kosmos op haar trilling af en vormen samen een harmonisch geheel. Vanuit de harmonie komt een zachte roze voelende energie om en door haar heen. Ze kan hierin landen. Het maakt haar hoofd rustig en het geeft haar steun en kracht. Ze ligt een bubbel van onvoorwaardelijke liefde aangestuurd door de kosmische lichtwezens, haar zielenfamilie.

Ze ademt de zachte onvoorwaardelijke liefde in, ze vult zichzelf ermee. Bij haar uitademing laat ze los wat zich wil loslaten. Alles wat onzuiver is en wat haar niet ondersteund in haar hoogste goed, wat het ook is en waar het ook vandaan komt, verlaat liefdevol haar lichaam. 

Ze ademt de prachtige energie van het prachtige lichtwezen wat ze is. 

Haar cellen worden gevuld met de zachte liefdevolle energie. Elke cel ademt liefde, zachtheid en compassie. Vanuit het liefdevolle compassieveld opent er met de klok mee, een spiralende vortex die haar systeem opent naar de liefdevolle energie. De draaiing stopt bij haar hart. Haar hart is totaal geopend naar de onvoorwaardelijke liefde, naar het licht, naar de bron. Ze verdwijnt erin. Ze is bij haar gidsen, bij haar zielenfamilie. Ze wordt zacht, liefdevol, troostend en verzorgend opgevangen door haar liefdevol team. 

Alles wat ze gezien en gevoeld heeft wat niet zuiver was, en daar waar zij niet gezien en begrepen is door de aardse wereld, wordt gevoed met haar oorspronkelijke zuivere energie. 

Ze geeft zich over aan de liefdevolle energie, ze ontspant erin. Er komt licht in haar hart.

Langzaam daalt ze af naar het aardse. Ze mag en kan voelen dat de energie van boven ook op aarde, in haar hart, voelbaar is waardoor het voor haar dragelijker is om op aarde te zijn. De verbinding met haar hogere heldere energie is in haar stilte altijd bij haar. Het is iets wat ze met zich meedraagt. Wat er ook om haar heen gebeurd en waar ze zich ook bevindt. 

Ter support wordt de energie intenser.

Haar hoge frequentie wordt in diepe stilte en diepe rust in haar op aarde gebracht.

Deze diepe rust en diepe stilte is vol met compassie, onvoorwaardelijke liefde en pure helderheid. Het is groots, weids en krachtig in overvloed aanwezig. Wat er ook om haar heen is, ze stroomt deze energie.

Compassie en onvoorwaardelijke liefde neemt ze de diepte in, naar het verborgene. Daar wordt ze uitgenodigd om in het niets te zijn zodat wat zich wil laten, zich kan laten zien. 

Het wordt licht in de diepte.

Met een eindeloos geduld in het niets willen, is er een opening naar een totaal andere wereld. De mystieke wereld van het verborgene met andere regels en ritme. Er is een enorme aantrekkingskracht om daar dieper in te duiken. Het voelt lekker om in het geheimzinnige van het niet helemaal weten en de krachten die daar zijn, te duiken. 

Als ze lang genoeg wacht, wordt het haar vanzelf duidelijk. Er komt een gids uit de geheimzinnige plek die haar bij de hand neemt in de richting die ze dient te gaan. Er ontstaat een gemakkelijkheid tussen haar en de gids met gebabbel en vrolijkheid. Nu ze er eindelijk is, gaat het gemakkelijk. Ze wordt meegenomen naar de rest van de community in een andere diep verborgen wereld, in een andere dimensie. Het voelt er fijn. 

Herinneringen komen los. Haar lichaam gaat het herkennen op het juiste moment en de juiste timing. 

De verborgen plek voelt buitenaards, als een andere planeet, als Sirius. Ze verdwijnt naar haar planeet waar ze veel informatie en herinneringen krijgt. Ze neemt een bijzondere energie mee naar de aarde. Ze is omhuld met de mystieke en mysterieuze energie van haar planeet die niet snel herkend wordt op Gaia. Ze heeft heel veel hulptroepen van haar planeet. Ze komt iets doen op Gaia met deze energie. Haar energie en kracht helpen de mensheid op Gaia.

De compassie is de weg om naar haar planeet te komen. 

De paarse en aparte energie van haar planeet is sterk aanwezig en blijft maar stromen en stromen. Haar hele systeem wordt gevuld, gevoed, in balans gebracht en in de trilling van haar planeet gelegd. Het is niet te stoppen. Het wordt krachtiger, sterker en grootser. 

Overvloed. 

Stilte en diepe rust is belangrijk en geeft haar de toegang tot haar planeet. Haar lijntje met haar planeet is helemaal open. De prachtige en krachtige energie wordt geankerd in Gaia.  

Namasté 

Shalom.