Lichtbrenger

In een zachte energetische flow wordt haar intentie uitgesproken: ‘ik ben goed zoals ik ben’, ‘ik mag er zijn’: I am.

Zacht en liefdevol gaat de beweging naar haar buik waar ze wordt uitgenodigd diep te ademen terwijl ze verenigd wordt met de energie van de Nieuwe Aarde. 

Er komt ruimte voor ruimte. Het wordt stiller in haar. 

Ze verbindt zich met de wind, ze valt samen met de wind. De wind neemt haar mee naar waar hij haar meeneemt. Tegelijk is ze stevig verankerd in het hier en nu. 

Terwijl ze is meegenomen met de wind en toch hier is, werkt het healing-team bij haar slapen. Ze mag de zwaarte van haar hoofd in mijn handen leggen.

De wind helpt haar om haar gedachten los te laten. Ze ligt op de aarde onder een boom. Ze kijkt naar boven en ziet de blaadjes en de wolken. Haar hoofd wordt liefdevol op de aarde gelegd. Handen rondom haar hoofd beschermen en brengen Goddelijke energie met een hoge frequentie via haar slapen haar hoofd binnen. Haar pijnappel wordt geactiveerd waardoor haar derde oog van binnenuit geactiveerd wordt. 

Met een hoge lange toon van mijn gids komt er een enorme rust en stilte in haar. Ik sta op de plek van haar goddelijke zelf. Vandaaruit wordt een wit heldere energetische lijn getrokken. Haar derde oog is geopend en haar ogen worden door de heldere lijn geopend naar haar kosmisch vermogen. Vele beelden flitsen razendsnel voorbij. Ik weet nog niet wat het is: herinneringen? De akasha? 

In haar hoofd is continu een hele hoge trilling die ik in klank resoneer. Daarmee wordt haar hoofd helder als een transparante bol, een kristallen schedel. De vele trillingen zijn continu in verbinding met haar kosmische zelf en haar afkomst. Er is heel veel waarmee ze verbonden is: voorouders, haar ster, haar zielenfamilie, gidsen, helpers, engelen. De energie van al deze kosmische verbindingen wordt INTENS krachtig en tegelijk geaard. 

Achter haar hoofd in haar nek is een kramp. Het lijkt al deze krachten tegen te houden. Het healingteam is aan het werk aan deze plek. De plek vraagt of ze via haar eigen geluid vanuit die plek klanken wil maken. Ze geeft precies de goede klank. Met die trilling gaat haar kramp open en trekt ze haar kosmische energie in goudgele zonstralen naar binnen. 

Het zonnelicht stroomt vanuit haar nek door haar lichaam. Eén hand onder haar nek en andere boven haar zonnevlecht. Nare ‘troep’ komt vrij uit de plek die ze net geopend heeft. Via een energetische wervelstorm wordt liefdevol afgevoerd naar de aarde. Het team voert een enorme operatie uit. Er gebeurt van alles terwijl ik flink aan het afvoeren ben.

Het wordt rustiger. Met een hand boven haar hart en met zachte verfijnde klanken wordt zachtheid gebracht. Er wordt een driehoek verbinding gemaakt tussen haar hart en hoofd met de hoge kosmische trillingen en het kristallenhart in Gaia. De stroom en de frequenties worden opgevoerd en intenser gemaakt. Nog intenser, hoger, compacter. De druk wordt opgevoerd. Ik maak een soort snelkookpangeluid.

Er is alleen maar krachtig helder transparant wit stralend licht in haar hoofd wat komt vanuit haar hart. Het is oogverblindend. Een ander team is met haar buik bezig, om haar op de aarde te houden. Het kristal in het hart van Gaia geeft al dat licht en power. Wat een licht! Wat een kracht! 

Ze krijgt een intens krachtige heldere zegening vanuit het kristal in Gaia. De zegening komt uit de aarde en voelt kosmisch aan. Gaia zweeft in de kosmos en is verbonden met zoveel kosmische krachten. Alles is met elkaar verbonden.

Ze ligt in overgave in de handen van Gaia. De kristallijn van Gaia heeft haar vast. Dan gaat het boven ook open. Het is heel intens allemaal. Ze is totaal opgenomen in het geheel en in eenheid met alles. Om het wat houvast te geven wordt ze in een groot cocon gelegd waar al die energieën door een membraan heen stromen. Vele kleuren sijpelen in 100 000 spikkeltjes door het membraan heen en gaan naar alle plekjes waar ze behoren te gaan. Haar chakra’s worden opgevuld met al die kleuren. Zo wordt ze tot een evenwichtig geheel gemaakt. Haar hele systeem, aura en lichaam, voelt zacht en prettig. 

Haar heel zijn wordt op een zachte manier in haar systeem gelegd. Dat zachte wordt verankerd via haar eierstokken, baarmoeder en voeten. De spirits van de bomen helpen haar via de energetische communicatie, haar totale menszijn te verankeren. Tijdens deze verankering zijn velen engelen om haar heen met intens liefdevolle energie. Ze krijgt een zegening. Ook de engelen IN de aarde helpen liefdevol en stevig met haar verankering. Met hun zegening geven ze haar, haar bestaansrecht. Haar geboorteplek wordt door deze engelen in de aarde bekrachtigd en vereerd. 

Tussen de wortels van de bomen ligt een stevige baby in witte doeken gewikkeld. De engelen die het proces hebben begeleid staan om de baby. Ze ligt daar vrolijk, puur en speels met zichzelf en haar eigen geluiden. Wezens van de aarde zijn nieuwsgierig en zijn liefdevol om haar heen. Ze hebben een uitwisseling in geluid. 

Deze plek tussen de wortels met de engelen er omheen en het van nature babbelen met de natuurwezens wordt als een herinnering in haar hartchakra gelegd met een zegening vol licht, liefde en helderheid van haar begeleiders en de engelen. 

Nog een keer wordt er een lijn met een enorme heldere kosmische energietrilling in een hoge frequentie in haar hart gelegd. Met die lijn wordt ze heel krachtig naar boven gehouden. Dat ze dit never nooit meer kan vergeten. Wat een krachtig oogverblindend licht! 

Ze legt zichzelf in haar licht, in haar verbinding met haar kosmische krachten. Ik sta erbij en kijk ernaar. Ze doet het zelf. Al haar gidsen en begeleiders hebben al hun krachten gebundeld in een spot van licht boven haar hart waar de baby groeit door alle kosmische voeding tot een volle gezonde baby. Ze voelt zich heerlijk, geliefd en vanzelfsprekend vrij. Deze stroom gaat maar door en houdt nooit meer op. 

Ze krijgt een dankbaarheid beweging voor zichzelf: haar handen in de namasté voor haar hart terwijl ze voelt en uitspreekt dat ze dankbaar is voor haar bestaan. De handen gaan omhoog en raken met de duimen haar derde oog aan, handen weidt om haar heen en terug naar haar hart in namasté. 

Tweede dankbaarheid beweging: van haar hart naar de aarde maakt ze een beweging in een cirkel naar de aarde, in een cirkel om haar heen. Daarmee zegent ze haar eigen plek op de aarde en de aarde zelf. Maar vooral haar eigen plek hier op de aarde. 

Als ze deze twee dankbaarheden een aantal keren in een flow achter elkaar heeft gemaakt,  legt ze haar handen op haar buik. Alle energieën die nu uit haar handen stromen geeft ze aan haar innerlijke baby terwijl ze liefdevolle woordjes, die de baby haar influistert, spreekt. Hier is een blijdschap. 

Elk moment op de dag geeft ze zichzelf wat ze nodig heeft door met haar handen op haar buik te zijn in een communicatie met haar babykind in haar. De baby vertelt haar wat ze nodigt heeft. Dat geef zij dan aan het kindje in haar. B.v. is het kindje verdriet, dan geef ze het troost. 

Na deze intense ervaringen wordt een Stiltevlies om haar heen gelegd zodat ze weer stil kan worden. Haar hart wordt in de stilte aangeraakt, haar hoofd is stil, haar aarding is stil. 

Het is Stil in haar. 

Dat ze goed kan horen in de stilte en kan zien in de stilte. Dan kan het diepe weten in beelden of geluid of voelen komen. Haar wijsheid in haar zonnevlecht is voelbaar en komt uit de diepte van haar weten. Ze dient eerst heel stil te zijn. 

Ter afronding wordt er een gouden randje om haar heen gelegd. Het gouden weten. Ze trekken haar diep in haar derde chakra. Alles is goud. Ze ligt tussen de gouden wortels van de gouden boom. Haar wereld is van goud. Gouden konijntjes huppelen rond. 

Ze is diep verankerd in haar eigen gouden wijsheid in haar incarnatie ster in de Stilte.

Met dank aan de vele vele gidsen.

Dank!

Shalom