Betalingsvoorwaarden

De algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten die zowel mondeling als via de mail aangegaan zijn tussen mij en de cliënt. De verschuldigde bedragen dienen per bank of giro binnen 14 dagen na versturen van de nota te worden voldaan.

Aanvullende voorwaarden:
1. Afspraken dienen een werkdag van 24 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt, dan wordt het tarief van het consult in rekening gebracht.
2. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.