Authentic Movement

Authentic Movement (authentiek bewegen), is een meditatieve vorm van bewegen. Je lichaam heeft zijn eigen taal: de taal van de waarheid. Je gedachtes kunnen je nog wel eens voor de gek houden, maar je lichaam niet. Je hoeft alleen maar stil te worden en je lichaam fluistert terug.

Authentic Movement gebeurt in stilte en met gesloten ogen. Eventueel kan je wel ‘geluid’ maken. Je kijkt als het ware met een afstandje naar jezelf en laat je bewege, je geeft de leiding aan je lichaam. Zo kom je bij diepere en meestal onbewuste lagen in jezelf.

Na een bewegingsessie is er de gelegenheid om je ervaringen eventueel te tekenen. Tekenen is een brug tussen de ervaring van de beweging en woorden. De opgedane ervaring ligt in een andere laag in jezelf waardoor woorden soms nog niet paraat zijn. Tekenen ligt dichterbij de ervaring. Na het tekenen is er ruimte om de opgedane ervaring te delen en onder woorden te brengen. Door de ervaringen te benoemen kunnen deze tot bewustzijn komen.

Belangrijk is dat er een duidelijke structuur is waarbinnen dit proceswerk gedaan kan worden. De begeleider als getuige/witness en de structuur levert de veiligheid die nodig is om deze innerlijke reis te kunnen maken.

Bij Authentic Movement vindt ‘aarding’ plaats door de aandacht en het waarnemen van het lichaam (sensaties, impulsen) in het ‘hier en nu’.