Christine Cohen

Licht- en vredeswerker, energetisch healer

Als licht- en vredes werker breng ik je in verbinding met jouw kosmische Zelf. Dit gaat in samenwerking met jouw en mijn gidsen. Ieder mens heeft een eigen frequentie, een unieke toon. Het is alsof er aan een knopje gedraaid wordt om jouw golflengte in te stellen.

Sommige mensen leven in afscheiding van hun kosmische Zelf doordat ze eigenlijk alleen maar in hun hoofd zitten. Met het vele denken proberen ze hun leven te controleren. Ze zijn de verbinding met hun innerlijk weten en voelen kwijt waardoor ze zich gestresst, angstig, depressief, moe, opgejaagd of verloren voelen. Met als gevolg dat er in sommige gevallen sprake is van een burned-out. 

Angsten en onzekerheden kunnen ook via familielijnen doorgegeven zijn. We dragen van alles in ons systeem wat niet van ons is. 

In een sessie kom je in verbinding met jouw kosmisch Zelf of zelfs Zelven van Licht en Liefde. Er zijn verschillende delen van jou op verschillende plekken in de kosmos aanwezig. Een deel van jou is hier op aarde. Eigenlijk ben je een Avatar op aarde. 

Door deze verbindingen komt een zuivering en een heling, een heel worden, wat een diep gevoel van vrede geeft. Deze ervaring van rust en vrede geeft je een gevoel van: ‘all is well in all of creation’. Er komt acceptatie waardoor je anders reageert op het leven en het leven op jou.

Je bent bewuster van je intuïtie en je komt meer in een flow (in plaats van keuzes en handelingen vanuit gedachtes). Er komt een zuivere expressie waarop het leven gaat reageren. De energie die je uitstraalt komt bij je terug: “je oogst wat je zaait”. Zo creëer je je eigen leven en komt er synchroniciteit. 

Jouw kosmische Zelf heeft een hogere energetische frequentie dan jouw aardse fysieke zelf. Tijdens een sessie komt jouw hogere frequentie in je  lichaam wat als tintelingen of warmte ervaren kan worden. Elke cel in je lichaam resoneert met jouw frequentie, jouw unieke toon. Er komt een samenwerking opgang tussen jouw ziel/jouw kosmische zelf met je aardse zelf. Ze gaan tegelijk functioneren. 

Jouw kosmische Zelf is verbonden met een zielengroep van lichtwezens. Die kun je je Lichtteam of je gidsen noemen. Deze liefdevolle lichtwezens laten zich vaak zien en vooral voelen in onvoorwaardelijke liefde, zachtheid en vrede. Het voelt als een ‘thuis’ komen. Samen met jouw Lichtteam worden energetische velden geopend die dezelfde trilling hebben. Deze velden blijven zich ontwikkelen en er zullen meer en meer velden voor je geopend worden. Je zal gevoeliger worden en meer gaan samenwerken met deze kosmische velden, zowel op aarde als in de kosmos.

Je kunt b.v. , door tijd en ruimte heen, aanwezig zijn als een een engel bij andere mensen, andere situaties die op dat moment vrede, licht en liefde nodig hebben. Je hoeft hier niet over na te denken of te sturen. Jouw ziel weet waar hij/zij moet zijn. Dit gebeurt meestal in je slaap of tijdens meditaties.

Ik vind het vooral hoopvol voor de Vrede op aarde, dat wij als mensheid Vrede kunnen creëren. Hoe groter het energetische veld van Vrede, waar wij dan onderdeel van zijn omdat we het zelf creëren, hoe meer samenwerking er is met Lichtwezens die ons hierbij helpen om in onze puurheid te komen en helpen met de zuivering en heel wording.