Innemen van twee enorme krachtvelden: aardekracht en kosmische kracht onder begeleiding van Merlijn.

Intentie: kracht durven innemen en in mijn kracht gaan staan vanuit liefde.

Met een continu wiegende beweging vanuit mijn heupen ontstaat er een openingsveld waarin ze rustig kan landen en zich met Gaia kan verbinden. 

De intensiteit neemt toe. De wiegende bewegingen vanuit mijn heupen nemen in kracht toe. Vanuit het midden van een lemniscaatbeweging, gaat er een krachtige rechte lijn diep de aarde in.

Met stevige klanken worden er energievelden geopend. Mijn handen zijn boven haar buik waarmee ik contact maak met haar 1e en 2e chakra. Er is een wisselwerking met haar buik en de energie uit mijn handen. De aarde wordt warm en haar buik wordt warm. Ze zijn één en voelen stevig. Met stampen gaan we nog dieper de aarde in terwijl een zachte flow voelbaar is.

Ik sta stil. Voelen in de diepe adem in de buik. Voetchakra open, root star open.

De heupbeweging komt weer opgang, stampen en handen boven haar buik. Volle adem in en volle adem uit.

Ik sta weer stil.

In een zachte openende ronddraaiende beweging openen haar eerste en tweede chakra. 

Met mijn ene hand boven haar buik en de andere hand boven haar hart, wordt haar hart ook geopend en ontstaat er een verbinding tussen haar hart en buik.

Ik hou haar vast en vloei af. 

Rust. Tot rust komen. 

Ik hou haar stevig vast. Er is een ontlading in tranen. Vanuit Gaia komt er heel veel warmte en liefde naar haar toe. Een warm bad is om haar heen waarin ze kan loslaten. Met de afvoering van de tranen is er een opening gekomen, ze voelt lichter.

Mijn ene hand heb ik op haar lichaam en mijn andere hand reikt naar boven. Ik sta tussen Hemel & Aarde. Ik sta om te gaan ontvangen. Ze weet dat er een enorme kracht zowel in de Aarde als in de Kosmos is, dat het ergens is. 

Beide handen zijn in een ontvangende houding. Ze is helemaal opengesteld voor wat er is. Alles is goed. Ze is klaar om te ontvangen. Ze is in overgave. Ze wacht. In de stilte en in het wachten kan ze zich nog meer openen.

Haar hart, keel, borst en schouders worden geopend. Energie uit de aarde tintelt door haar voeten. Ze is in de overgave. Ze opent nog meer in de stilte.

In deze totale overgave wordt er nog een keer naar haar intentie gevraagd: “Innerlijke kracht in liefde aannemen. Innerlijke kracht in liefde aannemen. Innerlijke kracht in liefde aannemen. Innerlijke kracht in liefde aannemen.

Vanuit de overgave komt de inkeer. Een inkerende houding met beide handen op haar hart. In de inkeer is het diep stil in haar/in mij. Adem in de ingekeerde houding. Er staat een engel met beschermende vleugels om haar heen, met de handen op haar hart. Ze is in een stiltegebed in zichzelf.

Er wordt gebord bij haar buren. Deze trillingen aarden haar continu tijdens deze inwijding. Ze zakt dieper en dieper in de stilte in zichzelf. Vanuit de engel hoor ik hoge tonen, gezang. Ik maak de hoge tonen, hoger en hoger. Het zijn klanken vanuit haar hart. De engel opent haar hart met de resonantie van de klanken. Zacht en subtiel wordt haar hart bewerkt. Ze ziet een schelp met een parel die opengaat. De energie is zacht en liefdevoll, licht groen met een genietend gevoel. 

Weer komen er klanken waarmee we in een ‘heilig gebied’ komen. Met een speciale beweging en gezang ‘roept ze zichzelf aan’. 

Stilte, om haar eigen aanroep te ontvangen zodat de energie tot haar en in haar kan gaan komen.

Ze is in balans in kracht, lichaam en aarding.

Er ontstaat een druk op haar kruin. De focus ligt op rust en balans, rust en aarding. Er komt een enorme kracht naar haar toe die haar zenuwachtig maakt. Ik sta super geaard in haar krachtplek boven haar kruin. Ik sta en ik aard de hele tijd. Een immens groot krachtveld in een kosmische weidsheid en kosmische kracht komt naar haar. Ik ben het kanaal en blijf staan om dit krachtveld te laten zijn en haar te laten ervaren.

Er is een bewustzijn van de twee krachten: ‘zo boven-zo beneden, zo beneden-zo boven.’ Ze staat stevig, ze is geopend en ze is in balans in de kosmische kracht en tegelijk in de aardingskracht. (Als ik mijn aandacht niet bij aarding hou, word ik duizelig.)

Stilte. Integratie. Ik heb haar fysiek vast. Stilte, tintelen. 

Het healingteam verankert haar via haar voeten nog dieper in de aarde.

Er komt weer een stroom vanuit haar kruin. Ik begeleid het proces. Een enorme power en wijsheid is intens aanwezig. Het zijn de krachten van Merlijn die hier aanwezig zijn en waar zij mee verbonden is. Klankend worden de krachten van Merlijn gekanaliseerd. Er is een enorm veld om haar heen. Adem. Stevig en in balans.

Het healingteam opent nog meer haar hart naar lichtheid en zachtheid in het enorme krachtveld. Er komt een zegening vanuit haar liefdevolle begeleiders om te ontvangen in haar hart. Ze staan in een cirkel van licht om haar heen. Mensen vanuit de hemel kijken lachend en blij en ontspannen naar haar. Ze kijken toe hoe zij haar plek inneemt in haar enorme krachtveld. Het voelt als een heel gewoon onderonsje. Het lijkt wel of ze is opgestegen en bij de lichtvrienden een theekransje heeft. Het voelt heel gewoon en natuurlijk. Ze laadt zich op aan het samenzijn met haar lichtvrienden. Het voelt fijn en ontspannend en blij. Eigenlijk wil ze er blijven. Ze hoeft niet weg want ze blijven toch bij elkaar. 

De lichtfamilieverbinding is heel gewoon en gaat als vanzelf.  Het is rustig en gewoon, kalm en thuis. Het voelt goed. Door dit ‘gewoon’ te ervaren, neemt haar kracht toe. Er komt weer een enorme golf, dit keer door haar hart. Deze kracht is van een andere orde. 

Integratietijd. Bezinken en tot rust komen.

Haar handen liggen op haar hart en daarop ligt de hand van haar engel waar liefde en kracht naar binnen stroomt. Het is een zegening vanuit haar goddelijke engel, naar haar. De engel maakt een diepe buiging vanuit respect en dankbaarheid.

Stilteveld zodat de energieën hun eigen weg kunnen vinden.

En zo is het.

Shalom