Toegang tot de verborgen wijsheid, kennis en magie uit haar oer oorsprong

Intentie: ontmoeting met haar sterrenfamilie, meer inzicht krijgen in haar zielentaak en in verbinding komen met de velden van haar oorsprong.

We starten met een zachte aarding met Gaia via klanken en beweging.

Met zachte liefdevolle hart- en keelklanken worden door resonantie energetische velden geopend. 

Het stilte veld is geopend. 

Mijn handen zijn heel hoog boven haar hoofd, ik rijk uit en klank hoge tonen en spin op verfijnde manier een lichtgevend netwerk van hele dunne kristaldraden. Met de draden en klanken wordt er ingetuned op de juiste frequentie. Een aparte taal: “aiaia, aiiie aaahha, oee, iiee, oe, ie” komt door. Met nog meer hoge tonen en klanken wordt de frequentie nog hoger en verfijnder.

Een uitlijning van de juiste frequentie wordt door haar lichaam in één rechte lijn geaard. 

Met hele snelle draaiende bewegingen van mijn handen en vingers zijn we ingetuned in een ander veld: ik voel en zie een groot pompend ademend reuze hart van een soort kikker. 

Met een soort kreeftenklauwtjes wordt er van binnen naar buiten haar hart gegraven om haar hart leeg te maken zodat ze zonder verwachtingen en wensen kan gaan ontvangen. Met grote schoolslag bewegingen wordt er ‘iets’ groots geopend. Een geopende houding in overgave. De energie is helder.

Mijn kreeftachtige klauwachtige handen wrijven heel snel tegen elkaar. Uit de wrijvende handen komt ‘iets speciaals’ wat ik over haar heen sprenkel. 

Als een grote groene kikker sta ik wat krom en ik wrijf. Er komen plakkerige draden uit mijn klauwen. De energie is gek en grappig. Ik krijg het gevoel dat ik in de maling wordt genomen, dat ze een dolletje met me uithalen en niet serieus nemen. Met rare geluiden en gek doen wordt er gezongen en gedanst. 

De taal wordt rustiger en gaat over in een vriendelijke zachte heilige energie. Met een soort wierook wordt ze opgeschoond door een heen en weer bewegen boven haar hart en keel en in een cirkel boven haar kruin. Ik neem mijn plek in, ver weg boven haar kruin, de plek van haar oer verbinding. Vanuit die plek komen heldere en krachtige klanken.

Pauze. Haar systeem is aan het resetten en opnieuw aan het verhouden zodat het zijn eigen weg kan gaan vinden.

Het kikkerachtige reptielen wezen komt weer in beweging. Het opent de schouders en maakt de klauwbewegingen. Het spint sappige draden van een speciale stof waarvan een dradenstelsel gemaakt wordt. Hiermee wordt ze teruggetrokken in haar oer lijn. 

“Wie ben jij”, vraag ik aan het kikkerwezen met verschrompelde huid, dikke lippen en dikke wangen? Met sappige en oeroude adem geluiden van duizenden jaren oud, zegt hij: “Ik ben haar oer oorsprong. Ik pak haar daar weer in terug”.  Magie is voelbaar in magische klanken, woorden en handbewegingen.

De energie wordt rustiger. Ze heeft haar plek in haar oer deel ingenomen. Het oer wezen heeft de essentie gedaan. Vanuit de kern van de essentiedraden wordt een energetisch veld op zachte, vriendelijke en verzorgende manier door meerdere afgevaardigde helpers wijder getrokken en tot een geheel gebracht. Het wordt gedaan. Het is een levend dun vlies waarin haarfijne draden lopen. Het vlies als een weids balancerende beschermlaag, is uitgerold. Het is haar veld van oorsprong. 

Het oer wezen heeft zijn klauwtjes voor zijn borst en kijkt toe of het allemaal goed gaat. Zijn vingertopjes/klauwtjes tikken tegen elkaar waarmee een soort beschermingsslotje geopend wordt. Door op een bepaalde manier, in een ritme te tikken wordt er een toegang geopend. 

Met flink wrijven van de vingertopjes komt er een krachtig lichtgevend gouden licht. Door het heen en weer gaan van de klauwtjes wordt er een stofje gemaakt, waarmee codering geopend worden en er gouden energie uit de opening komt. 

Er wordt heel hard gewreven om nog meer bijzondere sapjes uit de vingers te krijgen. Er komt iets los uit de vingers wat over haar membraan heen gaat. Haar membraan neemt het op en wordt er mee gevuld. Ze ligt in haar membraan, als in een baarmoeder, en kan de voeding en coderingen opnemen. 

Het ouder dan oer wezen verandert in een menselijk zacht en vriendelijk omaatje. We zijn door de tijd heen geschoven. Een misselijkheid dient zich aan. Ze geven aan dat er niet genoeg respect was ten opzichte van het ouder dan oer wezen. Het is heel bijzonder dat het zich heeft laten zien. Het is een wezen dat diep en ver weg verstopt is en nooit uit zijn/haar grot komt. Er is lacherig over gedaan. Het omaatje laat mij liefde en respect naar dit ouder dan oer wezen voelen. Het ouder dan oer wezen heeft iets bijzonders gedaan, iets heiligs. 

Dan pakt het ouder dan oer wezen met de klauwtjes haar hoofd vast en komt met haar hoofd op haar hoofd en met haar klauwtjes op haar slapen. Er is een wisselwerking in energie. Met de hoofden tegen elkaar wordt een diepe verbinding gemaakt. Voor beide is dit een ontroerend moment. De warme liefdevolle adem uit het oer wezen is voelbaar. Er is een kennisoverdracht in wijsheden. Het voelt fijn en voelt als thuiskomen. 

Als ze met haar vingertopjes tegen elkaar wrijft, komen er speciale energieën en informatie. Ze was deze bijzondere manier van communiceren vergeten.

Ik hoor gezangen in een joods gebed: ‘Adonai-Adonai-Adonai’.

Diepe ontroering in mij. 

Het wordt voelbaar en duidelijk dat we ons in immense velden begeven nog voor de tijd van de mensheid. In de velden waar het gebed uit voortgekomen is om deze oer wijsheden te beschermen.  Het voelt immens groot. Dit was het grote verlangen naar deze diepe en oeroude verborgen zielenfamilie. 

De energie is veranderd en ik ben een grote engel, een aartsengel. Dit hele proces wordt door de engel gezegend in het heilige licht.

Handen voor het hart in dankbaarheid.  Dankbaarheid handen voor het derde oog: “shalom shalom shalom”.

Handen voor het hart. 

Ze is opgenomen in haar oorsprong, een ouder dan oervolk, ouder dan de mensheid. Vanuit dit ouder dan oervolk is het heilig volk van Adonai ontstaan. We hebben dit volk gezien en gevoeld en geerd met kracht en magie. 

Wijsheid, kennis en verborgen magie is tot haar beschikking als ze in stilte en met respect haar vingers tegen elkaar wrijft in een voelende verbinding met het verborgen ouder dan oer volk, haar zielenfamilie.

Met een diepe diepe dankbaarheid dat dit volk zich heeft laten zien. 

Diepe diepe ontroering voor het Heiligdom wat hier zit, in de verborgen kamers waar ze met het licht van haar hart toegang tot heeft. 

“Adonai-adonai- adonai”, wordt gebeden. De gebeden beschermen deze magische krachten van wijsheid.

Een zegening vanuit de gidsen, de engelen, haar voorouders, vader, moeder, ze zijn allemaal om haar heen. Ze zijn diep diep ontroerd. Er is enorm veel respect en dankbaarheid voor dat wat zij doet en heeft gedaan. 

Diepe diepe buiging voor haar!

TODARABA

Shalom