Wings of Eternal Light

Intentie: alignement met haar Goddelijke Zelf en haar fysieke aardse lichaam.

De sessie start met een aarding. Ze is op een etherische manier met onze planeet Gaia verbonden: ze loopt op een pad in een bos in een andere tijd, in een andere dimensie.

Ze loopt dapper met duidelijke tred. Ze kent de weg en weet waar ze heen gaat. Elke stap die ze in het bos zet verlicht het bos om haar heen, alsof ze magie heeft. Ze heeft connectie met de natuurwezens, the Spirits of Gaia. Ze communiceren met elkaar zonder woorden. Door haar aanwezigheid is er een trilling door de lucht en in de aarde. In de verbinding met the Spirits komt een ‘expansion’, het weids worden van deze energie, en gaat de kosmos open. Met overgave wordt het veld weider om haar heen getrokken.

Via de resonantie van hoge en zuivere klanken komt er een zachte liefdevolle energie bij haar. Het is een voorzichtige opening in tederheid en zachtheid. Een vloeibare en vrouwelijke energie komt in beweging. Er ontstaat een sierlijke zachte dans rondom om haar wat haar in balans brengt.

Op een plek rechts ter hoogte van haar voeten – ter hoogte van haar aarding- voelt het uit balans. Er is daar een tegenstelling voelbaar. Er is een deel wat terug wil in de zachte vloeibare dans en het andere aardende deel trekt aan haar. Door te blijven staan in de twee krachten, komen deze delen samen. De aarde verbindt haar in de diepte met het centrum van de aarde met het vuur. De twee verschillende tegengestelde krachten, het vuur en de vloeiende zachte beweging, versmelten. Een Phoenix herrijst uit het vuur in haar hart. De vuurvogel sluit zijn vleugels in dezelfde dans en is geworteld in het vuur van de Aarde.

Stilte en integratie.

Door de vermengen van deze energieën wordt ze opgetild in een nieuwe bodem. Meerdere pilaren zijn als bakens en verankeren haar op verschillende plekken met Gaia. Elke pilaar is een plek met een eigen wereld in een eigen energie. Het is een rijkdom.

In een hoek van de ruimte, links van haar hoofd is een hele fijne plek. Een plek wat aanvoelt als puur geluk. Het is de plek van Thuiskomen. Haar zielenfamilie, de lichtwezens die bij haar horen, zijn daar aanwezig. Haar ziel is daar ook. Ze voelt jong, enthousiast, vol van puur leven. Bij haar zielenfamilie is ze veilig, vrij en geliefd. Ze kan daar exploreren.

Ze wil naar de Aarde. Ze is nieuwsgierig en wil haar enthousiasme en levende energie brengen. Ze gaat en vliegt uit naar de Aarde. Ze gaat haar eigen gang met een eigen plan.

Ze is niet te stoppen. Haar kracht is groot.

Haar zielenfamilie staan boven en kunnen haar van afstand beschermen. Ze gaan haar niet

achter na. Het is alsof ze in een tijdloze kalmte zijn om balans te brengen in haar enorm enthousiasme. Ze voelt zo jong en zij voelen wijs en rustig.

Ze blijven en wachten daar heel rustig. Ze maken geen uitstrekkingsgebaar. Zij moet komen. Dan trilt ze mee in hun energie van kalmte en rust in een helder zuiver licht. Heel rustig komt ze thuis in haar hart bij haar familie. Alles is groen voor ogen. Ze was dit helemaal vergeten. Ze is blij om hen te zien. Ze is rustig en kalm en in Zijnskwaliteit in hun warme energie. Ze hoeft niets te doen waardoor het veld van Licht en Liefde groter en krachtiger wordt.

Al haar delen zijn opgenomen in het geheel. Ze is een vogel met vleugels in een enorme spanweide. Alle cellen resoneren mee met het krachtige Licht van de vogel. Ze krijgt een heling waar nodig. Haar lichaam wordt naar het Licht gebracht.

Dan zegt ze dat ze in gedachten bang is voor de donkere put, de plek waar eerder de tegenkrachten voelbaar waren.

In het krachtige Licht van de vogel komt die donkere plek omhoog. Wat in de duisternis ligt wordt door het licht omhooggetrokken. Het Licht is altijd krachtiger. De duisternis laat zich zien/voelen om getransformeerd te worden in het Licht. De twee krachten van de donkere put en het Licht van de vogel bewegen naar elkaar toe. De put verandert in een witte lichtput, een getransformeerde put. Het wordt een geheel in het Licht.

De vogel is een enorm krachtig Licht.

De grote vogel trekt zijn meterslange vleugels om haar heen tot de put plek. Het licht is zo krachtig. Ze staat er middenin. Het voelt heel prettig en veilig op deze getransformeerde plek. De vogel zegt: “kom maar hier, kom maar op mijn vleugels zitten”.

Al dat licht komt door verschillende lagen, er is een heling op verschillende lagen.

Er is een verbinding in een rechte lijn tussen de ‘Thuisplek’ en de getransformeerde plek, de plek waar eerst de tegenstrijdigheden waren en nu de heelheid is. Het is een verbinding die met elkaar kan communiceren. Het is geen strijdplek meer, maar een Kracht plek geworden.

Een plek die verbonden is vanuit hart naar het Licht dat door haar heen stroomt. Waar ze ook is, ze blijft deze verbinding voelen. De enorme vogel waakt over haar. Zij is de enorme vogel zelf. De vogel is haar Goddelijke Zelf.

Ze vertelt over een beeld wat ze zag bij een bijna dood ervaring bij een operatie. Ze zag een gesloten kist. Als ze de kist niet zou openen zou ze zelf doodgaan of degene in de kist zou haar doden. Wat haar de gedachten gaf voor een existentiële keus te staan: “wat moet ik gesloten houden en wat kan verlicht worden?”. (In het algemeen staat de dood als symbool voor transformatie, het ego wat ‘dood’ gaat).

Ze heeft het gevoel een taak te hebben in de duisternis, in de onderwereld. Nu kan ze vanuit haar gigantische lichtkracht staan zonder angst om overspoeld te raken door het duister. Er is Licht in de duisternis gebracht vanuit haar Zielenlichtverbinding. Ze kan nu zelf ook Licht brengen in de duisternis waar verloren zielen zijn. Ze kan hen naar het Licht brengen.

Ze brengt een megakracht van Licht naar de Aarde.

Vanuit haar handen stroomt het Licht van de grote vogel.  Ze wordt uitgenodigd haar handen op haar buik te leggen zodat ze haar licht in haar buik brengt. Door dit te doen trekt ze zichzelf uit haar hoofd, in haar lichaam.

Haar enorme Licht wordt met de staf diep verankerd in Gaia. Lijnen uit haar hoofd worden meegenomen de diepte in van de aarde. In de diepte van haar aarding zit een sjamaanachtige energie van wijsheid en een diep weten. Hiermee worden de verborgen magische krachten in Gaia gebruikt om haar te aarden.

In het stille etherische bos staat nu een stevige heilige boom waar ze al haar spinsels aan kan geven.  

Met respect voor de aarding en het sjamanen ritueel.

Blessings – blessings – blessings.